Disclaimer

Door deze website te bezoeken en/of de informatie te gebruiken die via of op deze website word aangeboden, verklaart u zich akkoord met de toepasselijkheid van deze disclaimer.

Gebruik van de website https://rijkonline.nl

De informatie op deze website is uitsluitend bedoeld als algemene informatie. Er kunnen geen rechten aan de informatie op deze website worden ontleend. RijkOnline is ontzettend zorgvuldig bij het samenstellen en onderhouden van de informatie die op de website aangeboden word. RijkOnline maakt gebruik van bronnen die als betrouwbaar worden gezien echter, kan RijkOnline niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie. RijkOnline kan niet beloven dat er geen fouten op de website staan of dat de website virusvrij zal zijn.

RijkOnline wijst elke aansprakelijkheid ten aanzien van de juistheid, volledigheid, actualiteit van de aangeboden informatie en het gebruik van deze website uitdrukkelijk van de hand.

Informatie van derden, producten en diensten

Op de website van RijkOnline worden ook links aangeboden naar websites van derden. RijkOnline aanvaart geen enkele aansprakelijkheid of verantwoordelijkheid voor de inhoud, het gebruik of de beschikbaarheid van websites van derden. Het gebruik van deze links is op eigen risico. De informatie op deze websites is door RijkOnline niet nader beoordeeld op juistheid, redelijkheid, actualiteit of volledigheid.

Informatie gebruiken

Alle informatie (waaronder alle teksten, grafisch materiaal, zelf gemaakte foto’s en logo’s) die word aangeboden op RijkOnline mogen worden afgedrukt of gedownload uitsluitend voor eigen persoonlijk gebruik. Het is niet toegestaan om informatie op deze website over te kopiëren, te downloaden, te verspreiden of te verveelvoudigen zonder schriftelijke toestemming van RijkOnline.

Wijzigingen

RijkOnline heeft het recht om de aangeboden informatie op de website, inclusief de disclaimer, te allen tijde te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen. Het is daarom verstandig om regelmatig te controleren of de aangeboden informatie, inclusief de disclaimer, gewijzigd is.

Toepasselijk recht

Op deze website en de disclaimer is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen uit hoofde van of in verband met deze disclaimer zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter binnen het arrondissement van RijkOnline.nl.